کراماتی از سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 4

بروید دعایتان مستجاب شده !   

 

سه تا دختر دم بخت داشتم و سخت کار می کردم تا عائله ام

براحتی زندگی کنند. اما نگران بودم که مبادا سن اردواج دخترانم

بالا برود و هیچ کس به خواستگاری آن ها نیاید. یک روز به

دخترانم گفتم بیائید برویم پیش سید تا کلاهش را بگیرد و برای

گشایش بختتان دعایی بکند اما آن ها خجالت می کشیدند و از

این خواسته سر باز می زدند تا این که بالاخره راضی شدند و به

حضور آقا سید رسیدیم. قبل از این که حرفی بزنیم آقا سید

مرتضی فرمودند " بروید که دعایتان مستجاب شده " و کارتان به

زودی درست می شود . خواستیم بگوییم که سید جان ما

مشکلی داریم. اما سید دوباره تکرار فرمودند همان که گفتم .

بروید و نگران نباشید که مشکل شما حل می شود. " سه ماه

از آن جریان نگذشته بود که دخترانم یکی پس از دیگری اردواج

کردند و به خانه ی بخت رفتند و الحمد الله همگی خوشبخت و

موفق رندگی می کنند . 

 

برگرفته از کتاب خورشید اورازان

/ 0 نظر / 23 بازدید