عید سعید فطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت

خداحافظ ای ماه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خداحافظ ای بهترین ماه الله

 

" عید سعید فطر بر همگان مبارک "

 


/ 0 نظر / 34 بازدید