کراماتی از سید مرتضی میراحمدی اورازانی بخش 3

رهبر ما یک سید عالیقدر خواهد بود ! 

 

اواخر جنگ تحمیلی بود که خبر شدت یافتن دوباره ی ناراحتی

قلبی ولی امر مسلمین جهان خضرت امام خمینی رحمت الله

علیه تمامی عاشقان و علاقمندان ایشان را اعم از مردم و

مسئوولین دل نگران ساخته وموجبات تشویش اذهان عمومی را

فراهم آورده بود. بنابراین طبق سفارش بعضی از مسئوولین قرار

شده بود که تعدادی از افراد به سمت شهر ها و روستاها

گسیل شده و موضوع جانشینی و نیابت آقای منتظری را که آن

روز ها بعنوان قائم مقام رهبری مطرح شده بودند به مردم ابلاغ

نمایند تا شاید قدری از تالمات روحی ودل نگرانی های مردم

مشتاق و محبان عاشق روح خدا کاسته شود .از قضا من هم به

اتفاق تعداد دیگری از خطبا و روحانیون منطقه ی ساوجبلاغ

ماموریت داشتیم تا با مردم طالقان و ساوجبلاغ به گفت و گو

بپردازیم . به همین خاط ما طی روزهای گوناگون هفته تقربا به

اکثر روستاها رفته بودیم و از اینک نوبت به روستای اوراران

رسیده بود تا مجال صحبتی با آنان داشته باشیم وقتی به 

روستا رسیدیم و موضوع حضورمان را اطلاع دادیم ناگهان سیدی

نورانی از  میان جمعیت برخاست و با نگاهی نافذ و فریادی بلند

خطاب به من و دیگر دوستان همراه گفت : رهبر ما پس از امام

یک سید عالیقدر و محبوب القلوب خواهد بود نه کسی که قصد

تبلیغ و معرفی اورا دارید . و بعد هم به ما اجازه ی تبلیغ را

ندادند فلذا ما از اورازان خارج شدیم راستش را بخواهید من و

دیگر دوستانم آن روز ها فکر می کردیم شاید اورازانی ها که

همگی الز سلسله ی جلیله ی ساداتند براساس تعصب

خانوادگی وعلاقه مندی به سادات این حرف را می زنند اما پس

از رحلت امام (ره) و انتخاب بحق و به جای فرزند بزرگوار حضرت

زهرا یعنی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای دامت

برکاته به نیابت و قائم مقامی امام راحل تازه متوجه شدیم که

سید مرتضی براساس دید عارفانه ی خویش و کرامت آینده

نگرانه ی خود در آیینه ی ضمیر پاک و غیب نمای قلب مطهرش

تصویر زعامت و ولایت مقام معظم رهبری را می دیدند ودر

حقیقت با چشم سر از آینده خبر می دادند درحالی که ما با

چشم ظاهر بین و دیده ی سر به امور نگاه می کردیم .  

 

  برگرفته از کتاب خورشید اورازان  

/ 0 نظر / 58 بازدید