عکس های جدید اورازان 1391/8/1

عکس هایی از فصل پاییز روستای اورازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 76 بازدید
مریم قادری

سلام همشهری جوان، کارت خیلی درسته، چون اسم بلاگت شهدای اورازان پیشنهاد میکنم عکسهای شهدا رو هم بذاری، موفق باشی

tutte

درودبر تو : مجموعه خوبی را فراهم کردی .امیدوارم ادامه بدهی .پیشنهادمیکنم برای خسته نشدن بینده پیج ات ، شنیدن پیام صوتی را به اختیار مخاطب بگذاری. موفقیت ات روزافزون