شهادت امام صادق (ع)

 

 

الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر
که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر
شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم
        دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر                  

 

     

 

/ 0 نظر / 26 بازدید