آقا سید احمد آل احمد طالقانی

فرهيختگان و مشاهير اورازان

 

آقا سید احمد آل احمد زادگاهش ده اورازان طالقان بود. او سیدی بود

عالم و جلیل

القدر او را آیت اله آل احمد می گفتند. از حوزه های فراگیری درس او   

اطلاعی ندارم.

ایشان در پایین چهار راه گلوبندک تهران نزدیک بازارچه پاچنار در مسجدی

که آن را

مسجد آیت اله آل احمد میگفتند امام جماعت بود اهالی آن محل به او 

ایمان راسخ داشتند

و احترامش می نمودند نگارنده ایشان را دیده بود که سیدی بود نورانی

با لباس سفید

محاسن سفید بلندی داشت. عمامه سبزی بر سر و شال سبزی بکمر

می بست می گویند او از

اقوام نزدیک مرحوم جلال آل احمد بود. عده ای علت پیشرفت و ترقی

جلال آل احمد را از

ارشادات معنوی او میدانستند خدایش بیامرزد.

 

به نقل از کتاب سیمای طالقان- مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

 
/ 0 نظر / 26 بازدید