کرامات سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 6

حضرت ابوالفضل (ع) فرمودند : هر چه برای ما نذر کرده ای نذر

                         سید مرتضی کن ! "              

 

آن شب در ماهتاب دل افروز شب گوسفندان را به چراگاه برده

بودیم من از جلوی گله می رفتم و مشهدی عباس رفیعی از

عقب گوسفندان می آمد که ناگاه در بیابان به چاهی عمیق به

طول 18 متر می افتد و من هرچه منتظر ماندم خبری از

مشهدی عباس نشد. پس از گذشت ساعاتی با خود پنداشتم

شاید خسته شده و به چادر صحرایی برگشته و یا به منزل

مراجعه کرده است. فردای آن روز وقتی آن را دیدم با گلایه گفتم

مشهدی ! لااقل خبری می دادی که می خواهی به منزل

برگردی و مشهدی عباس چوپان در جواب با گریه گفت : دیشب

وقتی که از عقب گله می آمدم ناگاه به چاهی عمیق افتادم و

در دم از هوش رفتم و پس از لحظاتی به هوش آمدم و وقتی

فهمیدم که در چه مخمصه ای گرفتار شده ام با خود گفتم که

من در همین چاه خواهم مرد چون نه کسی صدایم را می شنود

و نه کسی از این چاه خبر دارد پس یا ابوالفضلی گفتم و دوباره

از هوش رفتم. در عالم بی هوشی دیدم که سه نفر سید

نورانی به سمت من می آیند که اولی که جلوتر از آن دو نفر

دیگر بود قامتی بلند و رشید داشت و دومی را هم شناختم چون

سید مرتضی بود اما نفر سومی را نشناختم. سیدی که جلوتر از

همه بود به سمت من آمد و فرمود : هرچه که نذر ما کرده بودی

به این سید (آقا سید مرتضی ) بده ! " عرض کردم آقاجان من

نذر حضرت ابوالفضل (ع) کرده ام و ایشان دوباره تکرار کردند :

گفتم که نذرت را به این سید بده. " ناگهان مثل کس که از خواب

پریده باشد چشم گشودم و دیدم که در کنار چاه روی زمین

افتاده ام و اصلا نفهمیدم که چگونه وچه کسی مرا نجات داده

است. پس از این ماجرا هر دو با ذکر یا جد سید مرتضی غرق در

اشک و گریه شدیم. این حکایت را همه ی اهالی شنیده اند و

می دانند.        

 

برگرفته ار کتاب خورشید اورازان

/ 0 نظر / 28 بازدید