کرامات مرحوم سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 14

آن امانتی را بده ببینم !  

 

بیستم بهمن ماه سال 1357 (ه.ش) بود و من در پادگان گرگان

مشغول خدمت سربازی بودم چند روزی بود که تمامی سربازان

به فرمان حضرت امام خمینی (ره) پادگان ها را تخلیه می کردند

و به سوی منازل خود می رفتند فرمانده ی پادگان ما سرهنگ

شیرازی هم بالاجبار به سربازان گفته بود که اسلحه ها را

تحویل دهید و به سوی شهر های خود برگردید. بنابراین من نیز

به همراه تعدادی سرباز دیگر یک ماشین کرایه کردیم و با کرایه

ای چندین برابر بیشتر از روز های عادی از جاده ی آبعلی به

سمت تهران به راه افتادیم. حدود ساعت 10 شب بود که به

تهران رسیدیم و مجبورا به خاطر حکومت نظامی در غرب تهران

با راهنمایی کمیته ی انضباطی به مسجدی در همان نزدیکی

رفتیم و آن شب را تا صبح در مسجد سپری کردیم. صبح که از

خواب برخاستم با خود گفتم که بهتر است سری هم به منزل

دوست قدیمی آقا سید مرتضی یعنی آقای رفیعی بزنم بنابراین

به خانه ی ایشان رفتم و پس از صرف صبحانه تا ساعت 11 در

منزل ایشان ماندیم وقتی خواستم خداحافظی کنم آقای رفیعی

طبق رسم معمول همیشگی که همه ساله نذوراتی را برای

سید می آورد یا می فرستاد پاکت نامه ای را به همراه 500

تومان پول نقد به من داد تا به رسم امانتی به دست سید

مرتضی برسانم سپس از ایشان خداحافظی کردم و به سمت

طالقان به راه افتادم. وقتی به طالقان رسیدم و خستگی کردم

سید خطاب به من گفت : پسر جان آن امانتی را که آقای

رفیعی فرستاده بیار ببینم ! من که شگفت زده شده بودم با خود

گفتم که  قدری سر به سر سید بگذارم ببینم چه می گوید فلذا

گفتم : آقا جان کدام امانتی ؟ و سید فرمود : همان پاکت نامه

ای که یک طرف آن سفید است و طرف دیگرش نوشته دارد

ضمنا مبلغ پانصد تومان پول هم داخل آن است حالا اگر می

خواهی ندهی نده ! بعد خندیدم و گفتم : قربان جدت بروم سید

جان راست گفتی این هم پاکت امانتی آقای رفیعی بفرمائید.

صحیح و صالم تحویل بگیرید آن وقت سید آن پاکت را باز کرد و

پولش را به عنوان هدیده به من داد و نامه اش را خودش

برداشت.        

 

برگرفته از کتاب خورشید اورازان 

 

نظر یادت نره .

/ 0 نظر / 25 بازدید