کرامات مرحوم سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 18

عجب بنزین بابرکتی ! 

 

توی تاکسی سرویس وحدت نشسته بودم که زنگ زدند و گفتند

باید سید مرتضی و پسرش را از حصارک کرج به اورازان طالقان

ببرم. خوشحال شدم و گفتم : چه فرصت خوبی ! چون دفعه ی

قبل که در آرایشگاه کار می کردم سید به من یک پانصد تومانی

به عنوان دستمزد داده بود که موجب افزایش روزی و برکت

درآمدم شده بود. پس با خودم نذر کردم که ایشان را رایگان ببرم

تا به برکت قدوم ایشان و مدد جدشان در کار جدیدم که مسافر

کشی بود وسعت و گشایش روزی داشته باشم. بلاخره رفتم و

ایشان را سوار کردم و راه افتادم. وقتی به روستای اورازان

رسیدم سید خواست کرایه بدهد که من نپذیرفتم و هرچه اصرار

فرمود من زیر بار نرفتم سید مرتضی شروع کرد به دعا و صلوات

فرستادن برای من و با تشکر از من فرمود : بالاخره هیچی که

نمی شود چون شما هم عیال وارید و از این راه درآمد کسب

می کنید لا اقل پول یک باک بنزینی که به خاطر ما مصرف کردی

بگیر. خلاصه با پا فشاری سید من خدود 50 تومان بعنوان پول

بنزین گرفتم و پس از خداحافظی به سمت کرج برگشتم. در راه

باک ماشینم را پر کردم و بی آن که یادم باشد روزها را یکی

پس از دیگری پشت سر هم سپری کردم و هر روز را با ایاب و

ذهاب با ماشین در آژانس مشغول بودم. تقریبا یک هفته از این

ماجرا گذشته بود که یک مرتبه یادم افتاد که من چندین روز

است که بدون این که بنزین بزنم دارم مسافر کشی می کنم

پس چرا بنزین تمام نشده ؟ به خانه که برگشتم ماجرای خود را

برای مادرم تعریف کردم. مادرم گفت : بگو ببینم در طول هفته

ای که گذشت چه کار خیری انجام دادی ؟ و تازه یادم افتاد که

آخرین بار با پول متبرک سید مرتضی که قربان جدش بشوم

بنزین زده بودم و برای همین هم در آن برکت و گشایش افتاده

بود. مادرم تا ماجرا را شنید گفت : دیگر تمام شد ! حالا که راز

آن را فاش کردی دیگر آن کرامت اثرش را از دست می دهد. و از

قضا همان شد که مادرم فرموده بو. فردا صبح وقتی از خانه به

سمت آژانس حرکت کردم هنوز مسافت زیادی را طی نکرده

بودم که ماشین خاموش شد و فهمیدم که دیگر بنزین تمام

شده است.  

 

برگرفته از کتاب خورشید اورازان

 

نظر یادت نره .  

/ 0 نظر / 23 بازدید