کرامات مرحوم سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 23

عبادت بجز خدمت خلق نیست .  

 

سید مرتضی جزو آن دسته از اولیاالله بود که هرگز خشنودی

خلق و گرهگشایی از مخلوقات الهی و آفریدگان معبودش را

فراموش نکرد. یک روز یکی از ارادتمندان سید از قم آمده بود و با

خود دویست کیلو برنج نذری جهت سید آورده بود ژس از رفتن

او سید دستور داد تمامی برنج را مابین همه ی اهالی اورازان به

نسبت مساوی تقسیم کنند و وقتی بعضی از اعضای خانه به

ایشان معترض شدند که چرا برای خودمان کمتر بر می دارید و با

عضب و خشمی خاص فرمود : می خواهید آیینه ی ما را غبار

آلود کنید ؟ می خواهید ما را شرمنده ی جدمان کنید ؟ وی

همواره با خلق خدا بویژه محرومان و گرفتاران مهربان بود و با

رافتی خاص برخورد می کرد. باری روحش شاد که تا بود همانند

اجداد طاهر خویش گرهگشایی کرد و به دستگیری مستمندان و

گرفتاران پرداخت .  

 

برگرفته از کتاب خورشید اورازان   

 

نظر یادت نره . یاعلی .

/ 2 نظر / 24 بازدید
فح

سلام اقاسید مرتضی بیماری من راشفابده