شعری در مورد اورازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالقان ای شهر من ای سربلند      

 ای تو  پنهان درپس کوهی بلند

شاهرودت خود  نمایی  میکند     

 در  دل سد عقده خالی  میکند

چار فصلت به چه زیباوقشنگ              

گوئیا   جنت   تداعی  میکند

مردمت پاکوشریف ماندگار      

در رکاب حجت حق جانثاری  میکند

مهدعلم وحلم وفرهنگ وهنر  

 طالقان علم و هنر  را پاسداریمیکند

ای وطن ای خاک تو پراز گهر      

 یاد یارانت ز دیده اشکجاری میکند

طالقانی وجلالت سروآزادبلند      

تیمساری دررهمیهن  فدایی میکند

صالح ارتودوست میداری وطن  

خاک پاکش رفتگان رایاد 

 

 

نظر یادت نره . یاعلی

/ 0 نظر / 26 بازدید