کراماتی از سید مرتضی میراحمدی اورازانی بخش 2

 

lzo4uebjph6hznyrgdt0.jpeg

 

 

 

کراماتی از سید مرتضی میراحمدی اورازانی

 

در روز های آغازین تالیف این مجموعه بارها و بارها اتفاق افتاد

که برای نوشتم دیباچه و جستار گشایی موضوع پس از تحریر

چند سطر یا نهایتا یک صفحه به خاطر وسواس بیش از حد

خودم و هم به خاطر گسیختگی افکار و اندیشه یا عدم

هماهنگی مطالب آن صفحه را تا ساعت ها نوشته

و دوباره پاره کرده باشم

به طوری که بی اغراق شاید بیش از 50 صفحه از مطالب را پس

از روزها صرف وقت به کلی دور انداخته و مجددا شروع به

نوشتم نمودم .تکرار این موضوع مرا دچار شگفتی شدیدی کرده

بود و مرتب با خود درگیر بودم که چرا تدوین این مجموعه با

کندی پیش میرود؟ در یک از همان شب ها که اتفاقا صفحه ای

را مکررا بازنویسی کرده و تا نیمه ی شب به شدت خسته شده

بودم . با ناراحتی نوشته را تعطیل و تصمیم گرفتم کار تدوین را

به مولف دیگری واگذار نمایم و با عذر خواهی از دوستا ن

مجموعه را تحویلشان دهم . آن شب در عالم رویا سید مرتضی

را در کنا ر رودخانه ای زلال و نشسته بر تخته سنگی به زیر

سایه ی درختان انبوه مشاهده کردم . سید با چهره ای نورانی و

جسمی تکیده ، آستین باللا زده و مشغول وضو گرفتن بود " و

من فقط تماشایش می کردم . وضویش که تمام شد ، از روی

تخته سنگ بلند شد و همین طور که دکمه ی آستین پیراهنش

را می بست با لبخندی مهربانانه به آب رودخانه نگاهخی

انداخت "" و بعد با اشاره به من انگار وضو گرفتن را یادآورم

گردید و سپس به سمت رودخانه به راه افتاد و بی آنکه به زیر

آب فرو برود به راحتی از سطح آب قدم زنان عبور کرد و از منظر

نظرم ناپدید شد .صبح که از خواب برخاستم ، با تحیر به آن

رویای صادقانه اندیشیدم و با خود پنداشتم که حتما منظور سید

این بوده که من قیل از نوشتن شرح شیدایی اش وضو بگیرم .

( چون تا قبل از دیدن آن خواب این کار را اجام نمی دادم . ) و از

قضا داستان که همان گونه که بود که پنداشته بودم . آری قسم

به آیه ی شریفه ی ن والقلم وما یسطرون " که از آن روز به بعد

، وقتی با وضو برای ادامه ی تدوین این مجموعه می نشستم ،

دیگر نه مجبور به باز نویسی های مکرر می شدم و نه افکار

مزاحم و وسواس های بیهوده باعث کندی کارم می گردید .

 

  بر گرفته از کتاب خورشید اورازان

/ 0 نظر / 20 بازدید