فرا رسیدن سال نو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوروز به نور فاطمیه زیباست ......

 

                                  روزیه تمام سال ما با زهراست........

با بردن نام فاطمه فهمیدم........                                    

                     

                         سالی که نکوست از بهارش پیداست ........

                    

     

              " سال نو بر تمام شیعیان مبارک باد "

/ 0 نظر / 35 بازدید