کرامات سید مرتضی میراحمدی / اورازانی بخش 8

سید مرتضی شبیه امام رضا (ع) است .  

 

یکی از دوستان نقل می کرد که من حدود صد بار به مشهد

مقدس مشرف شده بودم و بار آخری که می خواستم به زیارت

ثامن الحجج نائل شوم تقریبا دو سه سال قبل از ارتحال سید

مرتضی بود که زیارت امام هشتم نصیب من شد . وقتی وارد

حرم شدم و گنبد و مضجع شریف آقا را نظاره کردم به دلم افتاد

که خدایا می شود من صورت امام رضا (ع) را زیارت کنم و ببینم

که آقا چه شکلی دارد ؟ چون خیلی مشتاق بودم که بدانم این

عکس ها و تمثال هایی که از امام رضا موجود است چقدر به

ایشان شباهت دارد بالا خره پس از زیارت شب اول خطبه ای

خواندم و پس از وضو گرفتن به مسافر خانه برگشتم تا

استراحت کنم. تا ساعت سه نیمه شب خوابم نمی برد و فقط

به این فکر بودم که آیا می شود من چهره ی واقعی امام هشتم

را ملاقات کنم ؟ و بالا خره با این فکر به خواب رفتم. آن شب در

عالم خواب مکاشفه ای شد و دیدم که در سر چهار چوب درب

ورودی یک شاهزاده ی بلند که مثل دو کوه بلند باشد و در

پشت آن چیزی مثل سد قرار گرفته باشد سیدی نورانی خوش

چهره ایستاده که من از فطر شعاع نور صورتش چشم هایم را به

زمین می دوختم و یارای مستقیم نگاه کردن به صورت پر فروغ

ایشان را نداشتم آن سید مرا به اسم صدا کرد و فرمود : محمد

آقا " عرض کردم " بله آقاجان " فرمود : پشت سر من به آن

کوچه نگاه کن و وقتی من به آن کوچه ای که یکباره در مقابل

دیدگانم ظاهر شد نگریستم و دیدم سید مرتضی اورازانی در آن

قدم می زند و سیر می کند و آن سید دوباره ادامه داد : آرب این

سید از فرزندان امام رضا است اگر می خواهی بدانی شکل و

قیافه ی حقیقی امام رضا (ع) چگونه است به صورت و مشمایل

سید مرتضی نگاه کن چون سید مرتضی شبیه امام رضا است. 

 

برگرفته از کتاب خورشید اورازان 

/ 0 نظر / 25 بازدید